Organizatori

  ORGANIZATORI / ORGANIZERS

  Udruženje ”ZASINK”
  Predsednik: Vladimir Mitov, Potpredsednik: Aleksandar Jolić

  Odeljenje invazivne kardiologije Zaječar
  Šef odeljenja: Vladimir Mitov

  Zdravstveni centar Zaječar
  Direktor: Miroslav Stojanović

  Udruženje Kardiologa Srbije
  Predsednik: Siniša Stojković
  Prethodni Predesdnik: Ana Đorđević Dikić
  Izabrani predsednik: Anastasija Milošević

  Radna grupa za kateterizacije i perkutane koronarne intervencije UKS -a
  Predsednik: Dragan Debeljački
  Prethodni Predsednik: Zoran Perišić

  34 ogranak Americkog Koledza Kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku
  Guverner: Duško Vulić
  Onivač i prvi guverner: Milan A. Nedeljković

  Podružnica istočna Srbija – UKS
  Predsednik: Dragana Adamović
  Potpredsednik: Bojan Janković

  SLD-Podružnica Zaječar
  Predsednik: Bratimirka Jelenković

   

  ORGANIZACIONI DIREKTORI /ORGANIZATIONAL DIRECTORS
  Vladimir Mitov
  Milan A. Nedeljković

   

  ORGANIZACIONI KO-DIREKTOR /ORGANIZATIONAL CO-DIRECTOR
  Aleksandar Jolić
  Siniša Stojković
  Zoran Perišić
  Aleksandr Osiev

   

  NAUČNI DIREKTORI/SCIENTIFIC DIRECTORS
  Marina Deljanin Ilić
  Ana Đorđević Dikić
  Branko Beleslin
  Stevan Ilić
  Vladimir Zdravković
  Marija Zdravković
  Anastasija Milošević
  Nemanja Đenić
  Tomislav Kostić
  Nenad Božinović
  Nebojša Mujović
  Milovan Petrović
  Svetozar Putnik
  Aleksandr Osiev
  Nathan Wong
  Foulandvand Farhat

   

  ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZATIONAL BOARD
  Dragana Adamović
  Marko Dimitrijević
  Milan Nikolić
  Oktaj Maksudov
  Marijana Krošlin Krstić
  Nenad Ristić
  Rozica Đurđević
  Dragan Nikolić
  Maja Anić
  Sandra Marinković

  © 2015-2021. ZASINK - Sva prava zadržana